Mediprávnik chráni už 553 ambulancií a lekární.
Prevádzkový dokument

Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie odborného zástupcu je možné použiť pri žiadosti o vydanie nového povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, prípadne pri zmene povolenia, ktorým podľa zákona odborný zástupca musí preukázať, že nie je odborným zástupcom v inej lekárni prípadne na inom mieste výkonu činnosti (ak má zamestnávateľ - lekáreň viacero prevádzok). Uvedené čestné vyhlásenie je možné použiť aj pre vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami.
 • Dátum aktualizácie:
  1.7.2019
 • Dátum revízie:
  1.1.2019
 • Typ dokumentu:
  Prevádzkový dokument
 • Špecializácia:
  všetky lekárne

So službou Lekáreň na kľúč ušetríte 9 € s DPH.

Kúpiť dokument za 9 €
alebo
zdarma v balíku Lekáreň na kľúč
od 19 € / mesačne