Mediprávnik chráni už 583 ambulancií a lekární.

Poučenia týkajúce sa účasti študenta farmácie v lekárni


Zóna lekáreň
Ak vo Vašej lekárni vykonávajú odbornú prax študenti stredných zdravotníckych škôl, respektíve vysokých škôl so zameraním na farmáciu, zo zmluvy o vykonaní odbornej praxe Vám vyplývajú určité povinnosti vo vzťahu k študentom. Lekáreň má povinnosť študentov poučiť o právnych predpisoch a zásadami BOZP, ako aj pravidlách a povinnostiach pri spracúvaní osobných údajov, podľa aktuálnych právnych predpisov a nariadenia GDPR. Balík dokumentov obsahuje písomné poučenie študenta s právnymi predpismi a zásadami BOZP, ako aj dokumenty súvisiace s ochranou osobných údajov, v rozsahu poučenia študenta o povinnosti zachovávať mlčanlivosť a záznamu o poučení osoby oprávnenej spracúvať osobné údaje. Súčasťou balíka dokumentov je aj poučenie o organizácii a systéme práce v lekárni pri výkone odbornej praxe študentov.
Balík obsahuje nasledovné dokumenty:
  • Poučenie študenta o povinnosti zachovávať mlčanlivosť
  • Poučenie o organizácii a systéme práce v lekárni pri výkone odbornej praxe študentov
  • Záznam o poučení študenta s právnymi predpismi a zásadami BOZP pri výkone odbornej praxe
  • Záznam o poučení oprávnenej osoby spracúvať osobné údaje
  • Zóna dokumentov:
    Zóna lekáreň
  • Dokumentov v balíku:
    4

So službou Lekáreň na kľúč ušetríte 30 € s DPH.

Kúpiť balík za 39 €
alebo
9 € v balíku Lekáreň na kľúč
od 19 € / mesačne