mediPRÁVNIK.sk

Pracovnoprávna agenda

Záznam o poučení zamestnanca s právnymi predpismi a zásadami BOZP v lekárni

Dokument obsahuje písomné poučenie zamestnanca s právnymi predpismi a zásadami BOZP na pracovisku, konkrétne poučenie o jeho právach a povinnostiach, ktoré sa týkajú bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Taktiež dokument obsahuje úpravu zodpovednosti zamestnanca za porušenie povinnosti. Tento dokument je potrebný pre prípad kontroly zo strany inšpektorátu práce v prípade prijatia zamestnanca do zamestnania alebo preložení zamestnanca na iné pracovisko. Podľa zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zamestnávateľ v týchto prípadoch povinný zamestnanca preukázateľne oboznámiť s právnymi predpismi a zásadami týkajúce sa BOZP.
 • Dátum aktualizácie:
  1.7.2019
 • Dátum revízie:
  1.1.2019
 • Typ dokumentu:
  Pracovnoprávna agenda
 • Špecializácia:
  všetky lekárne
bez služby mediPRÁVNIK lekáreň
Cena dokumentu 19 € s DPH
So službou mediPRÁVNIK lekáreň ušetríte 19 € s DPH
so službou mediPRÁVNIK lekáreň
Cena dokumentu zadarmo s DPH