mediPRÁVNIK.sk

Pracovnoprávna agenda

Informácie pre zákazníkov o spracúvaní osobných údajov

Vaša lekáreň dennodenne spracúva osobné údaje svojich pacientov. V rámci povinností, ktoré vám ukladá GDPR nariadenie máte povinnosť viesť záznamy o spracovateľských činnostiach. Tento vzor záznamu o spracovateľských činnostiach obsahuje všetky náležitosti podľa GDPR nariadenia, ktoré musíte splniť v súvislosti s vybavovaním objednávok vašich pacientov. UPOZORNENIE: Vzor záznamu o spracovateľských činnostiach nemusí obsahovať všetky informačné systémy, ktoré máte v rámci vašej lekárni vytvorené. Preto je potrebné záznam o spracovateľských činnostiach prispôsobiť s ohľadom na účely spracúvania osobných údajov, ako aj ďalšie špecifiká vašej lekárne.
 • Dátum aktualizácie:
  1.7.2019
 • Dátum revízie:
  11.4.2019
 • Typ dokumentu:
  Pracovnoprávna agenda
 • Špecializácia:
  všetky lekárne
bez služby mediPRÁVNIK lekáreň
Cena dokumentu 19 € s DPH
So službou mediPRÁVNIK lekáreň ušetríte 16 € s DPH
so službou mediPRÁVNIK lekáreň
Cena dokumentu 3 € s DPH