mediPRÁVNIK.sk

Pracovnoprávna agenda

Dohoda o hmotnej zodpovednosti

Slúži pri zverení napr. hotovosti v pokladni do hmotnej zodpovednosti zamestnanca. V takom prípade zamestnanec objektívne zodpovedá za schodok na zverených veciach v plnej výške. Ak by uvedená dohoda nebola podpísaná, zamestnanec zodpovedá len do výšky 4 násobku priemernej mzdy. V prípade práce s hotovosťou, a skladom liekov v lekárni vidíme tento dokument ako nevyhnutný.
 • Dátum aktualizácie:
  1.7.2019
 • Dátum revízie:
  1.1.2019
 • Typ dokumentu:
  Pracovnoprávna agenda
 • Špecializácia:
  všetky lekárne
bez služby mediPRÁVNIK lekáreň
Cena dokumentu 19 € s DPH
So službou mediPRÁVNIK lekáreň ušetríte 10 € s DPH
so službou mediPRÁVNIK lekáreň
Cena dokumentu 9 € s DPH