mediPRÁVNIK.sk

Prevádzkový dokument

Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie odborného zástupcu je možné použiť pri žiadosti o vydanie nového povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, prípadne pri zmene povolenia, ktorým podľa zákona odborný zástupca musí preukázať, že nie je odborným zástupcom v inej lekárni prípadne na inom mieste výkonu činnosti (ak má zamestnávateľ - lekáreň viacero prevádzok). Uvedené čestné vyhlásenie je možné použiť aj pre vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami.
 • Dátum aktualizácie:
  1.7.2019
 • Dátum revízie:
  1.1.2019
 • Typ dokumentu:
  Prevádzkový dokument
 • Špecializácia:
  všetky lekárne
bez služby mediPRÁVNIK lekáreň
Cena dokumentu 9 € s DPH
So službou mediPRÁVNIK lekáreň ušetríte 9 € s DPH
so službou mediPRÁVNIK lekáreň
Cena dokumentu zadarmo s DPH