mediPRÁVNIK.sk

Informovaný súhlas

Poučenie a informovaný súhlas pacienta s liečbou neregistrovaným liekom, alebo liečbou off label

Dokument obsahuje písomné poučenie pacienta o neregistrovanej liečbe, podáva informácie o dôvodoch na neregistrovanú liečbu, spôsobe získavania povolenia na liečbu neregistrovaným liekom a úhrade nákladov jeho používania, možných rizikách neregistrovanej liečby, taktiež súhlas pacienta na predloženie žiadosti ministerstvu, súhlas pacienta na predloženie žiadosti o úhradu poisťovni a napokon informovaný súhlas pacienta na neregistrovanú liečbu. Dokument obsahuje aj jednoduchý a zrozumiteľný postup ako používať Informovaný súhlas.
 • Dátum aktualizácie:
  13.6.2019
 • Dátum revízie:
  13.6.2019
 • Typ dokumentu:
  Informovaný súhlas
 • Špecializácia:
  všetky ambulancie
bez služby mediPRÁVNIK ambulancia
Cena dokumentu 69 € s DPH
So službou mediPRÁVNIK ambulancia ušetríte 50 € s DPH
so službou mediPRÁVNIK ambulancia
Cena dokumentu 19 € s DPH