mediPRÁVNIK.sk

Informovaný súhlas

Poučenie a informovaný súhlas pacienta - Antikoagulačná liečba Warfarinom

Dokument obsahuje písomné poučenie pacienta o plánovanej antikoagulačnej liečbe Warfarinom, podáva informácie čo je antikoagulačná liečba, dôvode a spôsobe podávania Warfarinu, starostlivosti pred a počas podávania Warfarinu, kontraindikáciach a možných rizikách súvisiacich s liečbou, alternatívnych spôsoboch liečby a rizikách odmietnutia liečby. Súčasťou dokumentu je aj informovaný súhlas pacienta, ktorý je nevyhnutnou súčasťou poskytnutia zdravotnej starostlivosti pacientovi, ako aj poučenie a písomné odmietnutie vykonania zdravotného výkonu. Taktiež v dokumente sú obsiahnuté aj informácie pre pacientov, týkajúce sa ochrany osobných údajov.
 • Dátum aktualizácie:
  12.6.2019
 • Dátum revízie:
  12.6.2019
 • Typ dokumentu:
  Informovaný súhlas
 • Špecializácia:
  ambulancia všeobecného lekára, kardiologická ambulancia
bez služby mediPRÁVNIK ambulancia
Cena dokumentu 69 € s DPH
So službou mediPRÁVNIK ambulancia ušetríte 50 € s DPH
so službou mediPRÁVNIK ambulancia
Cena dokumentu 19 € s DPH