mediPRÁVNIK.sk

Informovaný súhlas

Poučenie a informovaný súhlas – očkovanie detí

Dokument obsahuje písomné poučenie pacienta o plánovanom očkovaní, podáva informácie o výkone, spôsobe výkonu, odporúčaniach pred a po výkone, postupe pri očkovaní, obsahuje očkovací kalendár, možné riziká súvisiace s výkonom, kontraindikácie pre realizáciu výkonu, ako aj riziká súvisiace s odmietnutím očkovania. Súčasťou dokumentu je aj dotazník pred očkovaním a súhlas pacienta, ktorý je nevyhnutnou súčasťou poskytnutia zdravotnej starostlivosti pacientovi, ako aj poučenie a písomné odmietnutie vykonania zdravotného výkonu.
 • Dátum aktualizácie:
  31.5.2019
 • Dátum revízie:
  31.5.2019
 • Typ dokumentu:
  Informovaný súhlas
 • Špecializácia:
  ambulancia všeobecného lekára
bez služby mediPRÁVNIK ambulancia
Cena dokumentu 59 € s DPH
So službou mediPRÁVNIK ambulancia ušetríte 30 € s DPH
so službou mediPRÁVNIK ambulancia
Cena dokumentu 29 € s DPH