mediPRÁVNIK.sk

Informovaný súhlas

Poučenie a informovaný súhlas – diagnosticko-terapeutický postup pri podozrení na akútnu formu ICHS

ambulancia všeobecného lekára, ambulancia vnútorného lekárstva, kardiologická ambulancia
Informovaný súhlas

Poučenie a informovaný súhlas – gastroskopia

ambulancia vnútorného lekárstva, gastroenterologická ambulancia, chirurgická ambulancia
Informovaný súhlas

Poučenie a informovaný súhlas – hysteroskopia a kyretáž

gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
Informovaný súhlas

Poučenie a informovaný súhlas – kolonoskopia

ambulancia vnútorného lekárstva, gastroenterologická ambulancia, chirurgická ambulancia
Informovaný súhlas

Poučenie a informovaný súhlas – konizácia

gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
Informovaný súhlas

Poučenie a informovaný súhlas – kožné prick testy

ambulancia klinickej imunológie a alergológie, pneumologicko-ftizeologická ambulancia