mediPRÁVNIK.sk

Informovaný súhlas

Poučenie a informovaný súhlas – mammaplastika

ambulancia plastickej chirurgie
Informovaný súhlas

Poučenie a informovaný súhlas – mastopexia

ambulancia plastickej chirurgie
Informovaný súhlas

Poučenie a informovaný súhlas – nekrektómia

chirurgická ambulancia
Informovaný súhlas

Poučenie a informovaný súhlas – obstreková liečba

ambulancia všeobecného lekára, ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, ambulancia úrazovej chirurgie, chirurgická ambulancia, neurologická ambulancia, ortopedická ambulancia, reumatologická ambulancia
Informovaný súhlas

Poučenie a informovaný súhlas – očkovanie detí

ambulancia všeobecného lekára
Informovaný súhlas

Poučenie a informovaný súhlas – očkovanie proti chrípke

ambulancia všeobecného lekára, ambulancia klinickej imunológie a alergológie, pneumologicko-ftizeologická ambulancia
Informovaný súhlas

Poučenie a informovaný súhlas – očkovanie proti tetanu a záškrtu

ambulancia všeobecného lekára, chirurgická ambulancia
Chýba Vám dokument, ktorý potrebujete?