mediPRÁVNIK.sk

Zmluvné pokuty zdravotných poisťovní pri každom nesprávnom výdaji lieku nie sú na mieste

Peter Gabrik  4.3.2019

Lekárne sa často stretávajú s tým, že pri kontrole zo zdravotných poisťovní sa nájde isté pochybenie v kusovej evidencii liekov, ktoré nebolo robené úmyselne, ale len obyčajnou ľudskou nepozornosťou a poisťovne žiadajú od lekární nekompromisne vrátiť vyplatené peniaze a často aj zmluvnú pokutu. Ako sa k danému problému najčastejšie lekáreň ´dopracuje´ a aké závery z toho plynú si vysvetlíme nižšie.

Zrejme každá lekáreň sa stretla s tým, že sa jej zamestnanec pomýlil. Vydal nesprávny liek pacientovi – najčastejšie nesprávnu veľkosť balenia. V praxi to vyzerá tak, že lekárnik v systéme zaznamená všetko správne, ale fyzicky vzal a vydal pacientovi iné balenie lieku (inú veľkosť, ako je na recepte). Potom pri inventúre stavu lekárne alebo až pri kontrole zdravotnej poisťovne sa zistia nezrovnalosti.

Ako sa najčastejšie lekárnik pomýli

Nezrovnalosti sú napríklad v tom, že mali byť vydané všetky dodané balenia istého lieku. Boli aj vyúčtované zdravotnej poisťovni (tá ich preplatila), ale fyzicky sa v lekárni nachádza jedná krabička lieku (ktorý tam už nemal byť – mal byť u pacienta). Po takomto zistení pri kontrole zdravotnej poisťovne táto považuje vzniknutú situáciu za porušenie zmluvy a chce vyvodiť dôsledky. Z pohľadu poisťovne sa jej situácia javí asi takto: Lekáreň nám vyúčtovala 10 balení istého druhu a množstva liekov. My sme ich lekárni v zákonnej výške preplatili. Pri kontrole však vyšlo najavo, že jeden liek má lekáreň fyzicky u seba na sklade. Logicky má poisťovňa za to, že zaplatila lekárni za jedno balenie naviac. V tejto situácii žiada vrátiť peniaze za preplatený liek a má zo zmluvy s lekárňou právo aj na zmluvnú pokutu, ktorú môže ale nemusí požadovať.

Zdravotné poisťovne stavajú lekárne neprávom do nepríjemnej pozície

Často práve v momente zistenia uvedenej chyby pri kontrole ide o nevhodne nastavenú formu komunikácie a riešenia danej situácie. Poisťovňa hľadí na lekáreň akoby na podvodníka, ktorý sa chcel obohatiť. Lekáreň je v tejto situácii sama zaskočená, zisťuje prečo evidencia liekov nesedí a vidí to v rovine normálnej ľudskej chyby, ktorá sa môže stať každému - a aj sa stáva.

Pri obrovskom objeme liekov, s ktorými lekáreň nakladá by bolo naivné si myslieť, že sa nikdy žiadna chyba nevyskytne. Ideálne je, ak pre chybu nejde o život alebo zdravie pacienta. Ak bol pacientovi vydaný nesprávny liek, ktorý môže ohroziť jeho zdravie, ekonomické veci idú bokom. Je potrebné situáciu ihneď riešiť, pacienta kontaktovať a situáciu napraviť. Ako postupovať v tomto prípade sa viac dočítate v našom článku: Ako má postupovať lekárnik, ak vydá pacientovi nesprávny liek?.

Problém sa najčastejšie vyskytne pri rovnakom druhu liečiva

Následne však prichádza do úvahy aj ekonomická stránka problému. Samozrejme, ak si lekárnik uvedomí, že vydal nesprávny liek a kontaktuje pacienta, pri náprave mu vydá správny liek a aj účtovne (ekonomicky) dá situáciu do poriadku.

Najčastejšie sa však stáva, že sa pacientovi nevydá úplne iný liek, ale len iné balenie, napr. s viac kusmi liekov. V týchto prípadoch lekárnika ani nenapadne, že by mal byť pacient ohrozený a že by došlo k chybe. Tá sa zistí, ako bolo vyššie uvedené, až pri kontrole zdravotnej poisťovne.

Z terénu máme informácie, že sa vyššie opísaná situácia vyskytuje pomerne často.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná iba pre predplatiteľov služby mediprávnik lekáreň sa dočítate, čo robiť, aby sa zlepšilo postavenie lekárne vo vzťahu k zdravotným poisťovniam – aby sa zdravotné poisťovne netvárili ako neomylné.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK lekáreň

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame