mediPRÁVNIK.sk

Zmena všeobecných obchodných podmienok

redakcia MEDIPRÁVNIK  7.3.2019

Chceli by sme vás informovať, že na portáli www.mediprávnik.sk došlo k zmene všeobecných obchodných podmienok v článku III. bode 3.5 písmena d.

Zmenený článok znie nasledovne: „Cena služby telefonickej konzultácie po prekročení 30 minút za mesiac je 60 eur bez DPH/hodina, pričom táto sadzba sa účtuje za každú začatú ¼ hodinu prebiehajúceho telefonického spojenia medzi Užívateľom a právnikom Prevádzkovateľa. Pokiaľ Užívateľ prekročí predplatený čas, tak čas presahujúci predplatený objem Prevádzkovateľ vyúčtuje na základe faktúry, ktorá bude doručená na e-mail Užívateľa po skončení mesiaca, v ktorom túto službu Užívateľ využil.“

Všeobecne obchodné podmienky nájdete na linku: Všeobecné obchodné podmienky záväzné pre využívanie portálu medipravnik.sk.

 

 

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame