mediPRÁVNIK.sk

Zdravotníci majú o povinnosť viac – hlásiť hazardných hráčov!

Peter Gabrik 6.7.2018

Boj proti hazardu sa znenazdajky dostal aj do zákonov o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Občianske iniciatívy bojujúce proti hazardu (nie len v Bratislave) v ostatnom čase dosiahli viaceré legislatívne zmeny v obmedzení fungovania herní a kasín. Jednou z noviniek v legislatíve je aj to, že do legálne fungujúcej herne by nemal mať vstup človek, ktorý poberá sociálne dávky a rovnako človek, ktorý trpí duševnou poruchou patologického hráča – tzv. gamblera. Ako teda zabezpečiť, aby takíto ľudia mali zákaz vstupu do herní?

Poďme teda od začiatku. Aby sa mohol naozaj kontrolovať a zamedziť vstup „nevhodných“ osôb do herní, zákon o hazardných hrách zaviedol Register vylúčených osôb (ďalej aj ako „Register“), ktorý je informačným systémom verejnej správy, v ktorom sa evidujú všetky fyzické osoby vylúčené z účasti na hazardných hrách. Zákon hovorí, že vylúčenými osobami z herní sú osoby:

  • do 18 rokov veku,
  • ktoré sú v hmotnej núdzi (alebo sú v domácnosti s osobou v hmotnej núdzi),
  • sami požiadali o zápis do registra,
  • ktorým bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb,
  • študenti, ktorí poberajú sociálne štipendium.

Zdravotníci zisťujú, kto je hazardným hráčom...

Pointa (pokiaľ ide o zdravotníkov) je práve vo zvýraznenom bode – „osoby, ktorým bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb“ (ide o viac-menej novú diagnózu v zmysle klasifikácie Svetovej zdravotníckej organizácie). Práve tento prípad diagnostiky patologického hráčstva – tzv. gamblerstva tvorí prienik medzi zákonom o regulácii hazardu a zákonmi v zdravotníckej oblasti. Keďže diagnostikovať ochorenie môže len lekár, preto zákonodarca aj ich zaviazal novými povinnosťami.

Zákonná povinnosť lekárov do konca júna 2018

Do konca júna 2018 majú zdravotnícki pracovníci povinnosť sami hlásiť patologických hráčov do registra podľa informácii zo zdravotnej dokumentácie. Informácie majú byť poskytované elektronicky a bezodplatne najneskôr do 3 dní odo dňa diagnostikovania ochorenia.

Súčasná zákonná úprava povinnosti elektronického nahlasovania do registra hazardných hráčov sa stretla s nevôľou lekárov a aj praktickými problémami. Je zavedené eZDRAVIE, ale to nie je prepojené s registrom hazardných hráčov. Teda elektronizácia nebola v tomto smere dobre nastavená. Lekár nevie nahlásiť hazardného hráča do Registra cez eZDRAVIE, lebo doň zas nemajú mať vstup orgány regulujúce hazard.

V uzamknutej časti sa dozviete, aké legislatívne novinky „svet hazardu“ čakajú od 1.júla 2018.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK ambulancia / mediPRÁVNIK lekáreň

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame