mediPRÁVNIK.sk

Vyhláška MZSR ktorá stanovuje zoznam zdravotníckych pomôcok je v pripomienkovom konaní

Mgr. Miriam Tipánová  18.6.2019

Momentálne je v medzirezortnom pripomienkovom konaní vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR, ktorá stanovuje zoznam zdravotníckych pomôcok, ktoré je možné predpísať na preskripčný záznam s poznámkou „REPETATUR“

Dátum do kedy môžete pripomienkovať vyhlášku prostredníctvom portálu www.slov-lex.sk je 9. 7. 2019.

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame