mediPRÁVNIK.sk

Všeobecným lekárom pre dospelých v ambulancii len praktická sestra stačiť nebude

JUDr. Ivan Humeník, PhD.  8.11.2018

Od 1.11.2018 nadobudla účinnosť novela zákona o zdravotnej starostlivosti podľa ktorej v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých bude môcť poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť aj praktická sestra. V odbornej verejnosti sa objavili názory, že všeobecní lekári budú môcť využiť praktické sestry namiesto sestier. Myslíme si, že platná právna úprava takýto postup neumožňuje.

Pekne po poriadku - čo hovorí zákon

Posledná novela zákona o zdravotnej starostlivosti otvára ambulanciám všeobecnej ZS pre dospelých možnosť zainteresovať do poskytovania zdravotnej starostlivosti aj praktické sestry.

Novelizované ustanovenie má takéto znenie:

§ 8 ods. 2: Všeobecnú ambulantnú starostlivosť poskytuje poskytovateľom určený lekár (ďalej len „všeobecný lekár”) a poskytovateľom určená sestra s príslušnou odbornou spôsobilosťou. Všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých môže poskytovať aj poskytovateľom určený všeobecný lekár a poskytovateľom určená praktická sestra.

Z môjho pohľadu by sa mal tento odsek vykladať takto:

  • v ambulancii musí lekár a sestra (detail vo výnose MZ SR 44/2008 - viď nižšie) a
  • v prípade ambulancie pre dospelých môže ZS poskytovať aj praktická sestra.

 

Možné výklady a dopady pre prax všeobecnej ambulancie pre dospelých

Podľa môjho názoru druhá veta nepredstavuje špeciálnu úpravu voči prvej vete, v zmysle, že by nahrádzala všeobecné pravidlo ktoré je obsiahnuté v prvej vete. Skôr by sa teda celý odsek mal vykladať tak, že v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých môže byť okrem sestry (podmienka v prvej vete) aj praktická sestra, zatiaľ čo takáto možnosť neplatí napríklad pre pediatrické ambulancie. 

Na druhej strane však treba uviesť, že opakované spomenutie všeobecného lekára v druhej vete vyvoláva pochybnosť, či predkladateľ tohoto ustanovenia nemal úmysel druhú vetu formulovať ako špeciálnu úpravu pre dospelých všeobecných lekárov. V takom prípade by to znamenalo, že pre dospelákov neplatí podmienka uvedená v prvej vete (výsledok = nemusia mať sestru a postačí im len praktická sestra).

Ak toto bol úmysel zákonodarcu, tak by sa jednalo o veľmi nepodarenú formuláciu...

V uzamknutej časti sa dozviete aké podmienky okrem zákona musia byť pre personálne obsadenie splnené a akým spôsobom sa dá ukončiť pracovnoprávny vzťah so sestrou.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK ambulancia
(Počet prečítaní: 357)

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame