mediPRÁVNIK.sk

Vestník, ktorý obsahuje rozsah regulácie cien v zdravotníctve

Miriam Tipánová  6.2.2019

Dňa 1. decembra 2018 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo nový Vestník (čiastka 53-55, ročník 66)  obsahujúci opatrenie, ktorým sa mení opatrenie o rozsahu regulácie cien v oblasti zdravotníctva.

Jeho obsahom je:

a) Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 21. novembra 2018 č. 07045-46/2018-OL, ktorým sa mení opatrenie  č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

b) Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv

c) Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Bratislava, skrátene „UNB“

d) Oznámenie o strate a odcudzení pečiatok

Informácia o online dostupnosti:

Nájdete ho priamo na webovej stránke ministerstva zdravotníctva, konkrétne na linku:

http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/dokumenty/vestniky_mz_sr/2018/vestnik-2018-53-55.pdf

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame