mediPRÁVNIK.sk

Urgenty druhého typu pribúdajú pomaly

Peter Gabrik  15.3.2019

Vláda Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. marca 2019 opäť novelizovala nariadenie 640/2008 Z.z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Zmeny sa týkajú urgentov 2. typu. Pribudli ďalšie dva – jeden v Bratislave a jeden v Žiline.

Ako zaiste odborná verejnosť sleduje, Ministerstvo zdravotníctva pred istým časom prišlo s novou koncepciou urgentných príjmov v nemocniciach. Rozdelilo ich do dvoch typov (1. a 2. typ). Tie sa líšia svojou vybavenosťou, personálnym zabezpečením, dostupnosťou na počet pacientov a najmä však od typu urgentu závisia platby za zdravotnú starostlivosť. Celý proces však prechádza novým schvaľovaním. Nemocnice sú motivované tým prejsť, aby mali lepšie vybavenie a vyššie platby avšak podmienky vedia splniť zrejme prakticky len veľké nadregionálne nemocnice.

Schvaľovanie urgentov 2. typu ide postupne a v súčasnosti ich je spolu 12. Práve novelou nariadenia pribudli (transformovali sa z urgentou 1. typu) UNM Bratislava – Nemocnica Ružinov a Fakultná Nemocnica s Poliklinikou Žilina. Z veľkých miest ešte nemá schválený urgent 2. typu Fakultná nemocnica Prešov.

Je potrebné dodať, že s postupným pribúdaním urgentov 2. typu si Ministerstvo zdravotníctva na seba chystá aj byrokratickú záťaž, nakoľko zakaždým musí podstúpiť schvaľovanie novely vo Vláde SR.

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame