mediPRÁVNIK.sk

Úhrady za vydanie povolenia na prevádzkovanie záchrannej zdravotnej služby

Mgr. Miriam Tipánová  1.7.2019

Momentálne je v medzirezortnom pripomienkovom konaní vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR, ktorý upravuje  výšky úhrad za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Návrh vyhlášky vzhľadom na uvedenú zmenu kompetencie vydávania povolení na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby navrhuje určiť:

a) výšku úhrady za vydanie povolenia na prevádzkovanie záchrannej zdravotnej služby,

b) výšku úhrady za zmenu povolenia na prevádzkovanie záchrannej zdravotnej služby a

c) vyhotovenie duplikátu vydaného povolenia.

Jednotlivé výšky úhrad

Výška úhrady za vydanie povolenia na prevádzkovanie záchrannej zdravotnej služby sa navrhuje vo výške 98 eur.

Výška úhrady za zmenu povolenia na prevádzkovanie záchrannej zdravotnej služby sa navrhuje vo výške 50 eur.

Výška úhrady za vyhotovenie duplikátu vydaného povolenia sa navrhuje vo výške 10 eur.

Koniec pripomienkového konania

Koniec medzirezortného pripomienkového konania je 09.07.2019. Momentálne ide len o návrh vyhlášky, takže nato aby bola účinná ju musí ešte parlament schváliť. O ďalšom legislatívnom procese Vás budeme informovať.

Zdroj: www.slovlex.sk

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame