mediPRÁVNIK.sk

ÚDZS vydal metodické usmernenie o spôsobe oznámenia platiteľa poistného

Miriam Tipánová  10.1.2019

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) vydal metodické usmernenie č. 12/7/2014 -   Spôsob oznámenia platiteľa poistného o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie voči zdravotnej poisťovni. Zrušuje sa ním metodické usmernenie č. 12/6/2014. Obsahuje 6 príloh.

Informácia o online dostupnosti

Nájdete ho na stránke ÚDZS, konkrétne na tomto odkaze:

Metodické usmernenie č. 10/3/2014 k dátovému rozhraniu CKS pre zber údajov od poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradených do systému financovania podľa DRG

 

Od kedy nadobúda účinnosť?

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK ambulancia

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame