mediPRÁVNIK.sk

ŠÚKL informuje o stiahnutí lieku ELOTRACE z trhu

Mgr. Miriam Tipánová  9.7.2019

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) informuje o stiahnutí lieku ELOTRACE, con inf 1x100 ml (fľ.inf.skl.), č. šarže 16NB3298, kód ŠÚKL 65317 z trhu. Dôvodom stiahnutia predmetnej šarže lieku z trhu je prítomnosť častíc v roztoku.

Elotrace sa používa ako doplnok k roztokom parenterálnej výživy (výživa podávaná mimo tráviaceho traktu, najčastejšie intravenózne, čiže vnútrožilovo) a to hlavne u pacientov, ktorí potrebujú intenzívnu starostlivosť.

Povinnosť lekárne

Podľa metodického pokynu lekárne sú povinné vrátiť nevydané balenia lieku distribučnej spoločnosti najneskôr do 16.07.2019.

Povinnosť zdravotníckeho zariadenia

Zdravotnícke zariadenia sú povinné vrátiť balenia lieku lekárňam, od ktorých liek prevzali najneskôr do 10.07.2019.

Informácia o online dostupnosti

Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si metodický pokyn dostupný na odkaze: Pokyn pre distribučné spoločnosti a lekárne.

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame