mediPRÁVNIK.sk

ŠÚKL informuje o stiahnutí lieku EGILOK z trhu

Mgr. Miriam Tipánová  12.7.2019

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) informuje o stiahnutí lieku Egilok 25 mg tbl 100x25 mg (liek. skl. hnedá), č. šarže 2230N0518, exp. 05/2021, kód ŠÚKL 2552C z úrovne distribučných spoločností, zdravotníckych zariadení, lekární a pacientov. Dôvodom stiahnutia danej šarže z trhu je podozrenie na výskyt tabliet Egilok 50 mg v balení lieku Egilok 25 mg.

Dôvod stiahnutia lieku z trhu

V balení predmetnej šarže lieku Egilok 25 mg sa môžu vyskytovať aj tablety Egilok 50 mg. Užitie tablety s vyššou silou (50 mg namiesto 25 mg) môže pre pacientov predstavovať zdravotné riziko, preto ŠÚKL pacientov vyzýva aby  tablety pred použitím skontrolovali. Tablety Egilok 50 mg a Egilok 25 mg sú od seba odlíšiteľné voľným okom.

Rozdiel v tabletách:

Tablety Egilok 25 mg majú na jednej strane štvrtiacu čiaru a na strane druhej písmeno „E“ s číslom „435“. Tableta vyzerá takto: https://www.sukl.sk/buxus/images/egilok_25_mg.png.

Tablety Egilok 50 mg majú na jednej strane poliacu čiaru a na druhej strane písmeno „E“ s číslom „434“. Tableta vyzerá takto: https://www.sukl.sk/buxus/images/egilok_50_mg_1.jpg.

Povinnosť lekárne

Podľa metodického pokynu lekárne sú povinné vrátiť nevydané balenia lieku distribučnej spoločnosti najneskôr do 31.07.2019. ŠÚKL vyzýva lekárnikov aby prijali reklamáciu lieku tejto dotknutej šarže od pacientov aj v prípade, ak liek nebol vydaný v ich lekárni a vymenili ho za liek Egilok 100x25 mg náhradnej šarže.

Informácia o online dostupnosti

Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si metodický pokyn dostupný na odkaze:

Metodický pokyn pre distribučné spoločnosti, zdravotnícke zariadenia, lekárne a pacientov

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame