mediPRÁVNIK.sk

Rozšírenie zapisovaných údajov v pacientskom sumári

Ján Pavlík  15.4.2019

Elektronizácia zdravotníctva je stále aktuálnou témou, keďže ovplyvnila podstatnú časť poskytovania zdravotnej starostlivosti. Je tomu tak z dôvodu, že mnohé novinky sa postupne stávajú súčasťou každodennej praxe lekárov, ako aj lekárni. S povinnosťou vytvárať záznamy v zdravotnej dokumentácii pacienta v elektronickej podobe súvisí pacientsky sumár, ako aj povinnosť poskytovateľa, ktorá vstúpi do účinnosti v blízkej dobe, a to oznamovanie skončenia pracovného vzťahov s osobou, ktorej je vydaný elektronický preukaz pracovníka v zdravotníctve Národnému centru zdravotníckych informácií.

Pacientsky sumár

Pacientsky sumár je jednou z časti elektronickej zdravotnej knižky pacienta. Pacientsky sumár obsahuje základné údaje o zdravotnom stave osoby pre potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti. Právny rámec, ktorý upravuje rozsah údajov, ako aj prístup k pacientskemu sumáru je obsiahnutý v zákone č. 153/2013 o národnom zdravotníckom informačnom systéme, ktorý už je lekárom alebo lekárňam v súvislosti s používaním eZdravia dobre známy.

Od začiatku tohto roka majú všeobecný lekári, špecialisti, lekárne či nemocnice povinnosť vytvárať záznamy v zdravotnej dokumentácii pacienta v elektronickej podobe, ktoré sa ukladajú do elektronickej zdravotnej knižky.

Pacientsky sumár následne vzniká automaticky na základe týchto zapisovaných záznamov  cez elektronické služby Národného zdravotníckeho informačného systému (NZIS). Informačný systém poskytovateľa môže komunikovať s NZIS, len ak prešiel overením zhody v súlade s pravidlami, ktoré upravuje zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme.

Údaje sú teda ukladané prostredníctvom Národného zdravotníckeho informačného systému a prístup k nim majú len vymedzený zdravotnícky pracovníci. Tí sa pri komunikácii s NZIS musia identifikovať prostredníctvom elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP).

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná pre predplatiteľov služby mediPRÁVNIK ambulancia a mediPRÁVNIK lekáreň  sa dozviete, aké osoby majú prístup k údajom z pacientskeho sumára, aké údaje obsahuje samotný pacientsky sumár a taktiež aké sankcie budú hroziť za neoznámenie skončenia pracovného vzťahu so zdravotníckym pracovníkom, ktorému je vydaný elektronický preukaz zdravotníckeho preukazu voči NCZI.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK ambulancia

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame