mediPRÁVNIK.sk

Prístup lekárnika k liekovej histórii pacienta

Michal Novák  1.2.2019

Pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti je určite výhodou ak má lekárnik prehľad o tom, aké lieky pacient užíva. Je nespochybniteľným prínosom, ak lekárnik ako odborník na lieky sleduje účinnú farmakoterapiu pacienta a v prípade kontraindikácií vie zasiahnuť. Ako je upravený prístup poskytovateľa lekárenskej starostlivosti k liekovej histórii pacienta v aktuálnej právnej úprave? Nad akou zmenou sa uvažuje do budúcna?

Lieková história pacienta a E-zdravie

Odpovede na vyššie položené otázky poskytuje zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme (ďalej pre zjednodušenie aj „zákon o E-zdraví“), konkrétne v ustanovení ktoré hovorí o subjektoch, ktorým sa sprístupňujú údaje z elektronickej zdravotnej knižky. Ale poďme pekne po poradí. Elektronická zdravotná knižka obsahuje okrem iných údajov aj pacientsky sumár.

Článok má exkluzívnu uzamknutú časť pre členov virtuálneho zoskupenia nezávislých lekární PLUS LEKÁREŇ.

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame