mediPRÁVNIK.sk

Pevná cena pre ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci vo výške 21.525 eur mesačne?

Mgr. Miriam Tipánová  29.5.2019

Ministerstvo zdravotníctva predložilo návrh opatrenia, ktorým sa dopĺňa opatrenie na základe ktorého sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva. Momentálne je návrh opatrenia v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ktoré sa končí 5. júna 2019.

Čo sa navrhuje?

Navrhuje sa do prílohy č. 4 A v bode 3 opatrenia, ktoré ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva doplniť pevnú cenu pre ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci a to vo výške 21 525 eur mesačne na jedno vozidlo ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci „S“.

Navrhovaná právna úprava Ministerstvo zdravotníctva SR predložilo v nadväznosti na prijatie zákona č. 139/2019 Z. z, ktorý zmenil a doplnil zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Podľa zákona sa zriaďuje nový typ ambulancie záchrannej zdravotnej služby a to ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci „S“.

Ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci „S“

Táto ambulancia bude určená najmä na neodkladnú prepravu pacientov medzi zdravotníckymi zariadeniami, teda na neodkladnú prepravu pacienta, ktorého zdravotný stav si vyžaduje poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas jeho prepravy, a to predovšetkým medzi zdravotníckymi zariadeniami.

Zároveň v prípade potreby budú na pokyn Operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby SR vysielané aj na zásah v prípade udalosti s hromadným postihnutím osôb.

Počet nových ambulancií by mal byť stanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva SR. Predpokladá sa doplnenie 48 ambulancií rýchlej zdravotnej pomoci.

Od kedy?

Zahájenie prevádzky týchto ambulancií sa plánuje od 1. januára 2020. O ďalšom priebehu legislatívneho procesu vás budeme informovať.

Zdroj: www.slov-lex.sk

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame