mediPRÁVNIK.sk

Overovanie pravosti liekov – nové usmernenia

Peter Gabrik  30.1.2019

Termín 9.2.2019 sa nezadržateľne blíži. Jeho príchodom sa zrejme oveľa viac praktických problémov vynára ako je vyriešených. O podstate novej povinnosti overovať originalitu liekov sme Vás informovali v článku: Nová kontrola originality liekov – treba sa jej báť? a následne o potrebe zníženia rizika lekárne v článku: Kontrola originality liekov – znížte mieru svojej zodpovednosti. Uvedenými informáciami sa nedali vyčerpať všetky rady, ktoré je možné lekárňam v tomto čase podať. Stretávame sa s mnohými praktickými problémami, ktoré nie sú a asi ani nebudú definitívne vyjasnené. Prinášame niektoré naše aktuálne odporúčania.

SOOL a Slek vydali usmernenie

Dňa 28.1.2019 bolo uverejnené Usmernenie k overovaniu bezpečnostných prvkov liekov zo strany SOOL (Slovenská organizácia pre overovanie liekov) v spolupráci so Slek-om. Každá lekáreň by sa podľa našej mienky mala s týmto usmernením oboznámiť. Sú v ňom zhrnuté viaceré postupy a informácie, ktoré už zrejme väčšina ovláda, avšak sú pokope na jednom mieste. Usmernenie prináša aj niekoľko praktických odporúčaní. O niektorých z nich je možné polemizovať, avšak tým, že ide o odporúčania SOOL a Slek, je potrebné ich brať na zreteľ.

Podstatná informácia je tiež tá, že samotné Usmernenie na konci uvádza, že informácie v ňom uvedené nie sú právne záväzné a pre lekárne majú len odporúčací charakter pri najlepšom možnom zohľadnení aktuálneho stavu legislatívy a dostupnosti všetkých relevantných podkladov. Toto upozornenie tak zrejme mnohé lekárne neupokojí, pretože v konečnom dôsledku stále sú to ony, ktoré môžu niesť zodpovednosť za nesprávny postup, hoci nikto presne nevie, ako postupovať správne.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK lekáreň

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame