mediPRÁVNIK.sk

Od 1. januára 2019 je účinné novelizované metodické usmernenie ÚDZS k dátovému rozhraniu CKS

Miriam Tipánová  2.1.2019

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou novelizoval metodické usmernenie č. 10/3/2014 k dátovému rozhraniu CKS pre zber údajov od poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti zaradených do systému financovania podľa DRG.

Obsahuje 2 prílohy. V znení novely č. 3 nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1. januára 2019. Poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti vykážu údaje za poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa znenia tohto metodického usmernenia prvýkrát za obdobie roka 2018.

Informácia o online dostupnosti

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK ambulancia

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame