mediPRÁVNIK.sk

Nový dokument pre lekárne a ambulancie – Zmluva o spracúvaní osobných údajov

Mgr. Miriam Tipánová  7.6.2019

Chceli by sme vám dať na vedomie, že sme pre vás pripravili nový dokument s názvom Zmluva o spracúvaní osobných údajov. Lekáreň aj ambulancia sú povinné uzatvoriť  Zmluvu o spracúvaní osobných údajov so svojimi sprostredkovateľmi. Sprostredkovateľom je napríklad externá spoločnosť, ktorá zabezpečuje lekárni a ambulancii účtovníctvo, či mzdovú alebo personálnu agendu.

Podľa nariadenia GDPR lekáreň aj ambulancia je povinná uzavrieť zmluvu o spracúvaní osobných údajov so svojimi sprostredkovateľmi

Ambulancia a lekáreň ako  prevádzkovatelia majú povinnosť podľa  nariadenia GDPR v rámci zabezpečenia ochrany osobných údajov uzavrieť zmluvu o spracovaní osobných údajov so všetkými svojimi sprostredkovateľmi.  Sprostredkovateľom je najmä  externá spoločnosť, ktorá sa stará o vedenie vášho účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy, spoločnosťou poskytujúca lekárenský/ambulantný softvér, spoločnosťou zabezpečujúca pravidelné školenie zamestnancov v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Tak isto má ambulancia aj lekáreň povinnosť  informovať dotknuté osoby (pacientov, zamestnancov a iné osoby o ktorých sa spracúvajú osobné údaje) o tom, že ich osobné údaje sú spracúvané prostredníctvom sprostredkovateľa.

Sprostredkovateľom nie je interný zamestnanec lekárne a ambulancie

Pozor, za sprostredkovateľa sa nepovažuje zamestnanec, ktorý je v pracovnom pomere alebo v obdobnom vzťahu ( napríklad vykonáva prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) s ambulanciou alebo lekárňou.

Teda ak vám napríklad zabezpečuje vedenie účtovníctva váš zamestnanec ( sestra, farmaceut, farmaceutický laborant), tak  takýto zamestnanec nevystupuje v pozícii sprostredkovateľa. To znamená, že s takýmto zamestnancom lekáreň  alebo ambulancia nemôže uzatvoriť zmluvu o spracúvaní osobných údajov. Sprostredkovateľom bude napríklad externá spoločnosť, ktorá vám zabezpečuje účtovníctvo. S takouto spoločnosťou lekáreň a ambulancia sú povinné uzatvoriť zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

Dokument pre ambulancie

Cena dokumentu bez služby mediPRÁVNIK ambulancia je 19 eur s DPH.

Predplatitelia služby mediPRÁVNIK ambulancia si môžu dokument zakúpiť za cenu 9 eur s DPH.

Dokument nájdete na odkaze: Zmluva o spracúvaní osobných údajov - ambulancia

Dokument pre lekárne

Cena dokumentu bez služby mediPRÁVNIK lekáreň je 19 eur s DPH.

Predplatitelia služby mediPRÁVNIK lekáreň si môžu dokument zakúpiť za cenu 9 eur s DPH.

Dokument nájdete na odkaze: Zmluva o spracúvaní osobných údajov - lekáreň

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame