mediPRÁVNIK.sk

Novinky v receptoch „REPETEUR“

Peter Gabrik  26.9.2018

Lekárom, lekárnikom a aj verejnosti boli známe formy receptu „REPETEUR“, čo značilo opakované „predpísanie lieku“ resp. možnosť opakovane liek vyberať v lekárni. S príchodom elektronického zdravotníctva, elektronických receptov bolo potrebné v zákone upraviť a „refreshnúť“ aj možnosti používania tejto pro pacientskej formy predpisovania a vyberania liekov v lekárni. Nejde ani tak o zmeny, ako zásadné doplnenie a spresnenie praxe, keďže doteraz zákon túto možnosť dával, avšak veľa praktických otázok musela akosi vyriešiť prax sama. Novela v tomto smere už reaguje na tretie tisícročie a už (ako tak) zavedené elektronické zdravotníctvo.

Od polovice júna sa nanovo definoval recept typu „REPETEUR“.  Ak pacient predpísaný liek pravidelne užíva (teda mu nie je predpisovaný prvý krát), je predpisujúci lekár oprávnený predpísať mu liek na lekársky predpis s poznámkou „REPETETUR“. Súčasne je povinný vytvoriť preskripčný záznam podpísaný elektronickým podpisom v elektronickej zdravotnej knižke.

Aké sú ďalšie podmienky?

Doba platnosti lekárskeho predpisu s poznámkou „REPETETUR“ je najviac jeden rok. To znamená, že je to na zvážení lekára, či na predpis uvedie dva mesiace, 9 mesiacov alebo aj 12 mesiacov. Tento recept potom v lekárni prečítajú tým spôsobom, že po uvedenú dobu môže byť pacientovi vydávaný príslušný liek bez potreby nových receptov podľa podmienok uvedených nižšie.

Ak predpisujúci lekár (špecialista alebo všeobecný) predpíše liek na lekársky predpis s poznámkou „REPETETUR“, je povinný na takomto lekárskom predpise vyznačiť:

  • dobu platnosti tohto lekárskeho predpisu,
  • uviesť povolený počet opakovaného výdaja,
  • počet balení humánneho lieku, ktoré je možné vydať na jeden výdaj,
  • zároveň je oprávnený uviesť frekvenciu výberu humánneho lieku s prihliadnutím na veľkosť dávky predpísaného humánneho lieku,

Lekársky predpis s poznámkou „REPETETUR“ musí obsahovať identifikátor preskripčného záznamu a nesmie sa predpisovať ručne.

Ide o jedny z prvých pozitívnych plodov elektronického zdravotníctva

Všetko toto predstavuje dostatočné množstvo informácií potrebných pre lekárnika (v konečnom dôsledku aj pre pacienta), ktorý vie, koľko liekov a kedy môže pacientovi vydať a o tomto je povinný pri každom výdaji lieku pacienta poučiť. Celá nová forma má pomôcť zjednodušiť byrokraciu, zamedziť zaťažovaniu lekárov s opakovaným predpisovaním liekov a taktiež nepreháňať pacientov po recepty. Koncept elektronického zdravotníctva s elektronickými receptami je možné využiť práve na takéto zlepšováky. Pacienti, lekári a lekárnici by v tomto elektronickom systéme mohli postupne aj cez podobné novinky nájsť nové možnosti. Elektronické zdravotníctvo nie len že znižuje byrokraciu celkovo, šetrí čas a náklady, jej výhody sú aj bezpečnosť a presnosť. Bezpečnosť v tom, že v systéme každý oprávnený subjekt vidí o pacientovi všetko dôležité a nevie to nikto ovplyvniť.

Napr. bez elektronického zdravotníctva novinky vo fungovaní receptov „REPETEUR“ po novom by ani neboli možné. Predstavme si, že by bol recept typu „REPETEUR“ len papierový (hoci to tak kostrbato bolo aj doteraz). Pacient by s ním mohol obiehať lekárne a nebolo by jasné, či a koľko liekov pacient dostal. Systém sa dal ľahko zneužiť a v prípade omylu pacienta to znamenalo ohrozenie jeho zdravia a života. Elektronický systém dáva nespočetné možnosti kontroly, presnej a centrálnej evidencie. Systém neumožní vydať pacientovi lieky duplicitne.

Hoci v Slovenských podmienkach bol príchod elektronického zdravotníctva komplikovaný a mal rôzne muchy, každopádne to vidíme ako nevyhnutný proces v dnešnej dobe, ktorá prinesie obrovské možnosti v zdravotníctve, nápomocné odbornej sfére ako aj pacientom. Dôkazom sú novinky receptov „REPETEUR“.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK ambulancia / mediPRÁVNIK lekáreň

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame