mediPRÁVNIK.sk

Nové pravidlá výkonu prehliadky mŕtveho tela

Jana Bajužík Böszörmény  17.7.2018

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) vydal po štyroch rokoch nové metodické usmernenie k vykonávaniu prehliadky mŕtveho tela (ďalej ako „metodické usmernenie“), ktoré je účinné od 1. júla 2018. Dôvodom je nová právna úprava týkajúca sa prehliadania mŕtvych. Nejde len o kozmetické úpravy, práve naopak, nové usmernenie upravuje pevnú a vyššiu odmenu za vykonanie prehliadky a zavádza tiež rozpis ÚDZS na výkon prehliadky.

Čo sa zmenilo ?

Keď porovnáme „staré“ metodické usmernenie z roku 2014 a nové metodické usmernenie z tohto roku, môžeme konštatovať, že oproti „starému“ metodickému usmerneniu je to nové omnoho detailnejšie a zjednocujúcejšie. Poďme sa pozrieť na najzásadnejšie zmeny:


a. Nový subjekt – organizátor prehliadky mŕtveho tela

Nová právna úprava priniesla zriadenie nového subjektu – tzv. organizátora prehliadky mŕtveho tela (ďalej ako „organizátor“). Organizátor zabezpečuje v každom samosprávnom kraji prehliadanie mŕtvych mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti (nemocnice), a to na základe zmluvy o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel. Organizátor má povinnosť zabezpečiť výkon prehliadky mŕtvych tiel prostredníctvom vlastných lekárov  vrátane ich prepravy na miesto výkonu prehliadky.


b. Zúženie lekárov, ktorí nemôžu prehliadať mŕtvych

Staré metodické usmernenie  určovalo, že prehliadku mŕtveho tela nemôže vykonať lekár, ktorý počas poslednej hospitalizácie zomretého bol jeho ošetrujúcim lekárom, lekárom na oddelení, kde pacient zomrel, operatérom, anesteziológom alebo konziliárom zomretého.

Nové metodické usmernenie podstatne „skresalo“ týchto lekárov a obmedzilo sa len na lekára, ktorý bol posledným ošetrujúcim lekárom zomretého počas jeho poslednej hospitalizácie.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK ambulancia

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame