mediPRÁVNIK.sk

Nová vyhláška MZ SR o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka bude čoskoro účinná

Miriam Tipánová  13.3.2019

Od 15. marca 2019 bude účinná nová vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka.

Pozor, stará vyhláška je zrušená

Táto nová vyhláška ruší vyhlášku č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení vyhlášky č. 187/2006 Z. z., vyhlášky č. 114/2007 Z. z. a vyhlášky č. 616/2007 Z. z.

Hodnotenie vzdelávania v hodnotenom období, ktoré sa začalo do 28. februára 2019 sa dokončí podľa vyhlášky č. 74/2019 Z. z., teda novej vyhlášky. Kredity, ktoré boli  získané podľa predpisov účinných do 28. februára 2019, sa považujú za kredity podľa novej vyhlášky.

Nová vyhláška obsahuje aj prílohu o počte kreditov za vzdelávacie aktivity sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka.

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame