mediPRÁVNIK.sk

Návrh vyhlášky, ktorý ustanovuje zoznam liekov so špecifickými podmienkami výroby a dodania je v pripomienkovom konaní

Mgr. Miriam Tipánová  5.7.2019

Ministerstvo zdravotníctva SR predložilo návrh vyhlášky, ktorá ustanovuje zoznam humánnych liekov so špecifickými podmienkami výroby a dodania do 60 dní a zoznam individuálne pripravovaných humánnych liekov so špecifickými podmienkami výroby a dodania do 30 dní.

Novelou zákona č. 374/2018 Z. z.  boli v zákone o liekoch ustanovené osobitné lehoty výdaja humánneho lieku držiteľom povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti. Lehota  60 dní, ak ide o humánny liek so špecifickými podmienkami výroby a dodania, a lehota 30 dní, ak ide o individuálne pripravovaný humánny liek so špecifickými podmienkami výroby a dodania.

Cieľ návrhu vyhlášky

Cieľom predloženého návrhu vyhlášky je v súlade so splnomocňovacím ustanovením § 141 písm. 1 písm. o) zákona o liekoch ustanoviť zoznam humánnych liekov so špecifickými podmienkami výroby a dodania do 60 dní a zoznam individuálne pripravovaných humánnych liekov so špecifickými podmienkami výroby a dodania do 30 dní.

Koniec pripomienkového konania

Medzirezortné pripomienkové konanie sa končí 09.07.2019. O ďalšom štádiu legislatívneho procesu vás budeme informovať.

Zdroj: www.slov-lex.sk

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame