mediPRÁVNIK.sk

Musí byť v každej lekárni odborný zástupca?

Peter Gabrik  3.8.2018

Novela zákona o liekoch, platná od polovice júla tohto roka zmenila právne postavenie odborných zástupcov v lekárňach. Priniesla nové zodpovednosti, za ktorých nesplnenie im hrozia sankcie. Rovnako sa v tomto období lekárne vysporadúvajú s ochranou osobných údajov po zavedení nariadenia GDPR. Tieto novinky rozprúdili diskusiu o samotnej podstate odborného zástupcu v lekárni. Tento pojem sa často zamieňa, preto si vysvetlíme základné skutočnosti.

V tomto období pri zabezpečení ochrany osobných údajov vzniká často zmätok medzi pojmami: zodpovedná osoba vs. odborný zástupca.

Ide o rozdielne subjekty a musia byť v každej lekárni?

· Zodpovedná osoba sa týka problematiky ochrany osobných údajov. Pri istých subjektoch, ktoré spracúvajú osobné údaje vo veľkom rozsahu, prípadne splnia iné podmienky, musí byť ustanovená zodpovedná osoba, ktorá je vyškolená (na spracúvanie osobných údajov a na riešenie bezpečnosti ich spracúvania) a spĺňa podmienky podľa zákona o ochrane osobných údajov. V bežnej lekárni sa má za to, že rozsah nie je taký, aby musela byť zodpovedná osoba ustanovená. Rovnako je tomu aj v prípade bežnej ambulancie všeobecného lekára alebo špecialistu.

Výsledok: nemusí byť ustanovený v štandardnej lekárni

· Odborný zástupca lekárne je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za odborné vykonávanie činnosti lekárne (na ktorú získala povolenie VÚC). Jedna osoba môže vykonávať činnosť odborného zástupcu len na jednom mieste výkonu činnosti, teda len v jednej lekárni. Všeobecné požiadavky na odborného zástupcu sú ešte aj:

- podmienka veku 18 rokov,

- spôsobilosti na právne úkony,

- dôveryhodnosť,

- bezúhonnosť a 

- odborná spôsobilosť, do ktorej patrí:

(i) vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore farmácia,

(ii) odborná prax najmenej 5 rokov v lekárni,

(iii) špecializačná skúška v odbore lekárenstvo,

(iv) licenciu od SLeK – byť jej členom.

Odborný zástupca musí byť v pracovnom pomere k držiteľovi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti okrem prípadu, ak je členom štatutárneho orgánu (teda v s.r.o. konateľ).

Výsledok: Odborný zástupca nemusí byť ustanovený v každej lekárni.

Kedy odborný zástupca v lekárni ustanovený nemusí byť?

Článok má exkluzívnu uzamknutú časť pre členov virtuálneho zoskupenia nezávislých lekární PLUS LEKÁREŇ.

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame