mediPRÁVNIK.sk

Lekárne už nemusia dokladať výpis z registra trestov

Peter Gabrik  7.1.2019

Od 1. januára 2019 je účinná novela zákona o liekoch, ktorá prináša rôzne praktické novinky, súvisiace najmä s prechodom na elektronické zdravotníctvo, mení sa teda evidencia výdaja liekov na základe preskripčných záznamov v el. zdravotnej knižke pacienta, dispenzačných záznamov lekárne a pod. O Všetkých novinkách Vás budeme informovať. Mimo toho sa do zákona dostala jedna „antibyrokratická“ novinka – zrušenie potreby dokladovania výpisov z registra trestov nie starších ako 3 mesiace.

Menej byrokracie pri vybavovaní povolení

Novo proklamovaný cieľ štátu – znížiť byrokratickú náročnosť pre občanov a podnikateľov sa z iných podnikateľských oblastí čiastočne dostáva aj do zdravotníctva. Zatiaľ však veľmi jemne. Prvým krokom by mohla byť novinka, podľa ktorej výpis z registra trestov už nemusia dokladovať prevádzkovatelia lekární, ale sám si ho zabezpečí orgán, ktorý vydáva povolenie.

Na čo slúži výpis z registra trestov

Zaobchádzať s liekmi môže osoba, ktorá spĺňa celý rad podmienok ako vzdelanie, prax, dôveryhodnosť a tiež bezúhonnosť. Za bezúhonnú osobu sa na účely zákona o liekoch považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí so zaobchádzaním s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami, s omamnými látkami, s psychotropnými látkami, s drogovými prekurzormi alebo za akýkoľvek iný trestný čin spáchaný úmyselne. Ako na bezúhonnú sa tiež hľadí na osobu, ktorej bol trest zahladený (teda akoby nebola odsúdená). Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov aj naďalej, rozdiel je v tom, kto ho zabezpečí.

Novinka platí pri žiadosti o povolenie na výkon lekárenskej starostlivosti, kedy bolo treba samosprávnemu kraju predkladať výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace za konateľov spoločnosti (ak sa lekáreň prevádzkuje ako s.r.o.) a za odborného zástupcu (ak sa ustanovuje).

Po novom už výpis z registra trestov netreba prekladať, keďže štátne orgány si ho vedia zabezpečiť po vlastnej línii. Nová filozofia je v tom, aby ľudia nebehali po úradoch zbytočne a nedokladali orgánom to, čo si vedia medzi sebou štátne orgány posunúť. Pilotná vec je s výpisom z registra trestov.

V uzamknutej časti, ktorá je dostupná iba pre predplatiteľov služby SEZAM sa dozviete ako postupovať a ktoré údaje sa oznamujú.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK lekáreň

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame