mediPRÁVNIK.sk

Lekárne, nezabudnite na ročné hlásenie o spotrebe omamných a psychotropných látok

Miriam Tipánová  28.12.2018

V prípade ak si túto povinnosť nesplníte, hrozí Vám vysoká sankcia. V tomto článku sa dozviete o zmene štruktúry hlásenia, pretože v roku 2018 v ňom  pribudli 3 údaje. Taktiež sa dozviete aj o výške sankcie za porušenie povinnosti, aj o tom, ktoré lekárnické informačné systémy sú kompatibilné so systémom e-VÚC a dokážu odosielať hlásenie elektronicky.

Do kedy?

Lekárne sú povinné do konca mesiaca január 2019 spracovať a zaslať na príslušný samosprávny kraj údaje o ročnej spotrebe omamných látok a psychotropných látok a prípravkov II. a III. skupiny za obdobie uplynulého kalendárneho roka a o ich stave na sklade k poslednému dňu uplynulého roka. V prípade zrušenia prevádzkarne je prevádzkovateľ povinný spracovať a zaslať vyššie uvedené hlásenie ku dňu zrušenia prevádzkarne.

Ako sa zmenila štruktúra hlásenia a čo obsahuje?

Hlásenie obsahuje okrem identifikácie lekárne a obdobia, za ktoré sa hlásenie podáva, položky o jednotlivých liekoch a surovinách:

 • kód lieku/suroviny 
  uvádza sa ŠUKL kód, resp. iný pridelený kód v zmysle číselníka(SU* pre suroviny, VET* pre veterinárne lieky)
 • názov lieku/suroviny
 • doplnok názvu/suroviny
 • účinná látka 
  uvádza sa báza účinnej látky z číselníka
 • počiatočný stav
  uvádza sa stav na začiatku obdobia, za ktoré sa hlásenie podáva; pokiaľ sa jedná o štandardné ročné hlásenie za rok 2018, uvádza sa stav k 1.1.2018
 • príjem od distributérov
  uvádza sa množstvo prijaté od distributérov v danom období
 • vrátené distributérom 
  uvádza sa množstvo vrátené distributérom v danom období
 • príjem z inej lekárne
  uvádza sa množstvo prijaté z inej lekárne v danom období
 • výdaj do inej lekárne
  uvádza sa množstvo vydané do inej lekárne v danom období
 • výdaj konečnému užívateľovi 
  uvádza sa množstvo vydané pacientovi, veterinárovi alebo oddeleniu v nemocnici; neuvádza sa napr. výdaj do inej lekárne a pod.
 • stratené, zničené alebo exspirované balenia/množstvo
  uvádza sa množstvo, ktoré „vypadlo“ z obehu skladových zásob a nedostalo sa ku konečnému užívateľovi
 • konečný stav 
  uvádza sa stav na konci obdobia, za ktoré sa hlásenie podáva; pokiaľ sa jedná o štandardné ročné hlásenie za rok 2018, uvádza sa stav k 31.12.2018

V hlásení pribudli údaje o:

 • počiatočnom stav na začiatku obdobia, za ktoré sa hlásenie podáva,
 • množstve prijaté z inej lekárne,
 • množstve vydané do inej lekárne.

Vzhľadom na to, že dodávatelia lekárenských informačných systémov potrebujú čas na zapracovanie zmien, budú v prechodnom období akceptované aj hlásenia v predchádzajúcom formáte.

V uzamknutej časti sa dozviete o tom, aké lieky sa neuvádzajú do hlásenia a prečo, ako si splniť oznamovaciu povinnosť, ktoré lekárnické informačné systémy sú kompatibilné so systémom e-VÚC a dokážu odosielať hlásenie elektronicky, čo robiť ak nastane problém s odoslaním hlásenia. Taktiež sa dozviete aj o výške sankcie za nesplnenia povinnosti.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK lekáreň
(Počet prečítaní: 458)

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame