mediPRÁVNIK.sk

Lekárne, ambulancie, už je zverejnený elektronický formulár pre oznamovanie práce zaradenej do 2. kategórie

Miriam Tipánová  9.1.2019

V prípade, ak práca v lekárni alebo v ambulancii je zaradená pracovnou zdravotnou službou do druhej kategórie, tak si nezabudnite (lekáreň aj ambulancia)  splniť svoju oznamovaciu povinnosť voči príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. V tomto článku sa dozviete, akým spôsobom si splníte svoju povinnosť voči úradu, presný postup ako na to, kedy môžete zaslať najskôr elektronický formulár, ako máte postupovať v prípade, ak zistíte, že vyplnený a odoslaný formulár obsahuje chyby, taktiež aj dôležité informácie, ktoré by vás mohli zaujímať a praktické príklady.

Lekáreň aj ambulancia sú povinné každoročne do 15. januára a to v elektronickej podobe oznámiť príslušnému Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva údaje o zamestnancoch, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie a to k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. O Pracovnej zdravotnej službe a o vašej povinnosti sa viac dočítate v článku: Splnenie oznamovacej povinnosti lekárňou a ambulanciou do 15. januára 2019 (pracovná zdravotná služba).

V uzamknutej časti sa dozviete akým spôsobom si splníte svoju povinnosť voči úradu, presný postup ako na to, kedy môžete zaslať najskôr elektronický formulár, ako máte postupovať v prípade, ak zistíte, že vyplnený a odoslaný formulár obsahuje chyby, taktiež dôležité informácie, ktoré by vás mohli zaujímať a praktické príklady.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK ambulancia / mediPRÁVNIK lekáreň

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame