mediPRÁVNIK.sk

Lekári, pripravte sa na viaceré zmeny v rezidentskom programe

Jana Bajužík Böszörményi  24.7.2018

Odstránenie obmedzenia doby prerušenia rezidentského štúdia, či viac dôvodov, pre ktoré možno rezidentské štúdium prerušiť sú niektoré zo zmien, ktoré priniesla novela zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti účinná od 1. júla 2018. Upravuje i sankcie, ktoré hrozia samotným rezidentom.

Čo je rezidentský program?

Tento pojem je mnohým ľudom známy z prostredia amerických medicínskych seriálov či filmov. V roku 2014 bol spustený aj u nás. Podstatou rezidentského programu je zaradenie daného zdravotníckeho pracovníka (lekára) do špecializačného štúdia, ktoré je až do úspešného absolvovania špecializačnej skúšky financované z prostriedkov štátneho rozpočtu. Rezident sa zaviaže, že po skončení rezidentského programu neodíde do zahraničia, ale ostane na Slovensku a bude poskytovať zdravotnú starostlivosť v odbore, ktorý vyštudoval. Momentálne prichádzajú do úvahy odbory všeobecné lekárstvo a pediatria, avšak Ministerstvo zdravotníctva SR plánuje tieto odbory rozšíriť o ďalšie – anesteziológiu a intenzívnu medicínu, urgentnú medicínu a detskú psychiatriu.

Taktiež pomerne obmedzujúcim faktorom pre rezidentský program bolo limitovanie dĺžky prerušenia špecializačného štúdia, a to najviac na dva roky súvisle. To bolo „kameňom úrazu“ hlavne pre mladých lekárov a lekárky, ktoré chceli ísť na materskú či rodičovskú dovolenku.

Aké zmeny nastali?

Novela zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti (novela č. 192/2018 Z.z.) odstránila najväčšie prekážky a problémy rezidenčného štúdia. Po novom nastanú tieto zmeny:

  • odstránenie obmedzenia doby prerušenia rezidentského štúdia

Jednou z pozitívnych zmien je vymiznutie obmedzenia doby, na ktorú mohli rezidenti prerušiť svoje rezidenčné štúdium. Predchádzajúca práva úprava totiž prísne limitovala dĺžku tohto prerušenia, a to na maximálne 2 roky. Po novom sa toto prerušenie nebude nijak obmedzovať, čo do dĺžky prerušenia.

  • viac dôvodov, pre ktoré možno rezidentské štúdium prerušiť

Novou právnou úpravou došlo k rozšíreniu dôvodov, pre ktoré sa bude môcť špecializačné štúdium prerušiť  - to znamená, že okrem dôvodu dočasnej práceneschopnosti, materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky sa štúdium bude môcť prerušiť aj pre iné dôvody hodné osobitného zreteľa (napr. choroba člena rodiny, blízkeho človeka, nešťastie v rodine a pod.).

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK ambulancia

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame