mediPRÁVNIK.sk

Lekárenské pohotovostné služby – odkedy majú byť nové rozpisy služieb?

Peter Gabrik  10.7.2018

V článku „Lekárenské pohotovostné služby – čo sa zmenilo?“ sme priblížili novinky vo fungovaní lekárenských pohotovostí po novele účinnej dňa 15.6.2018. Vysvetlili sme si výhody a nevýhody, porovnali sme novú úpravu s tou predošlou. V bodoch sme uviedli, na čo si dať pozor a tiež isté návody na efektívne fungovanie lekárne. Tiež sme v niektorých miestach načrtli niektoré nami identifikované praktické problémy, ktoré určite nastanú. Bližšie sa nebolo možné venovať týmto praktickým otázkam v minulom článku, preto je na to priestor v tomto článku.

Praktické problémy resp. otázky, ktoré po novele vyvstávajú vychádzajú z toho, že novela platí od 15.6.2018 a Samosprávny kraj má podľa nej povinnosť:

  1. zverejniť rozpis služieb lekárni na obdobie najmenej 1 kalendárny mesiac, a súčasne,
  2. zverejniť (na webe) rozpis služieb lekárni najmenej 1 mesiac vopred (pred začiatkom kalendárneho mesiaca, na ktorý sa rozpis zverejňuje).

Nejasnosti sú teda najmä tieto:
Ak je zákon platný od 15. júna, ako v tomuto dňu Samosprávny kraj naplní literu zákona na nasledovné obdobie? Je možné vidieť tieto možnosti:

  1. Mal byť už 15. júna zverejnený rozpis na obdobie od 15.7. do 15.8.2018, teda mesiac vopred na obdobie jedného mesiaca?
  2. Mal byť už 15. Júna zverejnený rozpis na obdobie od 1.7. do 31.7.2018, teda na najbližší celý kalendárny mesiac?
  3. Bolo možné od 15.6.2018 nechať dobehnúť pôvodné rozpisy a následne je potrebné do 1.7.2018 uverejniť rozpis na obdobie od 1.8.2018 (najmenej na jeden mesiac)?

Môžete si tipnúť, ktorá z uvedených možností je správna a možno sa nebudete mýliť. Problém je v tom, že novela zákona priamo a explicitne tieto otázky nevyriešila. Ani prechodné ustanovenia v novele zákona nehovoria nič viac (čo štandardne býva pravidlom). Ako teda majú najsprávnejšie postupovať Samosprávne kraje, ktorú z možností si vybrať? Čo môžu lekárne od Samosprávnych krajov očakávať?

V uzamknutej časti sa dozviete náš právny názor, ako z nejasnej situácie najlepšie vykľučkovať.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK lekáreň
(Počet prečítaní: 327)

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame