mediPRÁVNIK.sk

Lekárenská pohotovosť, mimoriadne objednávanie liekov, novozriadený orgán, alebo čo priniesla novela zákona o liekoch?

Jana Böszörményiová  22.5.2018

Dňa 16. mája 2018 parlament „odklepol“ novelu zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch (ďalej ako „zákon o liekoch“).  Touto novelou sa novelizuje viacero právnych predpisov, ako napríklad zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti alebo zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Poďme sa pozrieť na to, aké novinky a zmeny táto novela pre nás prichystala a odkedy sa bude uplatňovať v praxi.

Lekárenská pohotovostná služba

Po pevnej ambulantnej pohotovostnej službe, o ktorej sme vás informovali v našom príspevku (Pohotovosti po novom – čo prinesie novela zákona o zdravotnej starostlivosti?) do „rodiny“ pohotovostných služieb pribudla ďalšia – lekárenská pohotovostná služba. Spomenutá ambulantná pohotovostná služba nahradila lekársku službu prvej pomoci, pričom okrem formálnej zmeny názvu  sa zmenili aj viaceré ďalšie aspekty pohotovosti – za jednu z najdôležitejších považujeme úpravu „otváracích hodín“. Po novom bude ambulantná pohotovosť dostupná pre pacientov len do 22.00 hod., pričom po tejto hodine pacientom bude k dispozícii tzv. urgent, ktorý nájdu v nemocniciach.

Na podobnom princípe bude fungovať aj nový „člen rodiny“ - lekárenská pohotovosť, ktorej úprava sa zmenila v tom, že došlo k zjednoteniu „otváracích časov“ lekární. Po novom bude lekárenská pohotovosť dostupná v každom jednom okrese, od 16.00 hod. do 22.30 hod. počas pracovných dní, a počas dní pracovného pokoja od 7.00 hod. do 22.30 hod. Znamená to, že lekárenská pohotovosť bude pre ľudí – klientov dostupná o pol hodinu dlhšie, než pevná ambulantná pohotovostná služba, takže aj posledný pacient, ktorý navštívi klasickú pohotovosť, ešte „stihne“ ísť po lieky do lekárne.

Akých lekární sa to bude týkať?

Novela zákona o liekoch v súvislosti s lekárenskou pohotovostnou službou hovorí, že  lekárenskú pohotovostnú službu vykonáva držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni s miestom výkonu činnosti v spádovom území ustanovenom osobitným predpisom pre ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby podľa rozpisu určeného príslušným samosprávnym krajom.

Etická komisia pre klinické skúšanie liekov

Novelou zákona o liekoch sa zriaďuje celkom nový orgán, a to Etická komisia pre klinické skúšanie liekov. Jej úlohou bude posudzovať klinické aspekty žiadosti: 

  • o povolenie klinického skúšania liekov,
  • o povolenie podstatnej zmeny klinického skúšania,
  • o pridanie Slovenskej republiky do klinického skúšania povoleného v iných členských štátoch EÚ predložené prostredníctvom elektronického EÚ portálu klinického skúšania.

Návrh zákona počíta sa aj so zriadením Národného portálu klinického skúšania, ktorého hlavnou úlohou bude komunikácia medzi Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) s Etickou komisiou pre klinické skúšanie liekov.

Zdravotný asistent = praktická sestra 

Prostredníctvom novely zákona o liekoch sa menia aj viaceré iné zákony, medzi nimi i zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Tento zákon prináša do právnej regulácie poskytovania zdravotnej starostlivosti „nový vietor“, a to v podobe zriadenia novej funkcie – tzv. praktickej sestry. Avšak nenechajte sa zmiasť – zákonodarcovia nevytvorili „ďalšieho“ zdravotníckeho pracovníka, ale došlo len k premenovaniu zdravotníckeho asistenta. To znamená, že od 1. septembra 2018 už v zdravotníckych zariadeniach nenájdeme žiadnych zdravotníckych asistentov, ale už namiesto nich len praktické sestry. Cieľom tejto zmeny je dosiahnutie zlepšenia postavenia zdravotníckych asistentov, nakoľko o tento odbor má záujem čoraz menej a menej ľudí.

Mimoriadne objednávanie liekov 

Od 1. apríla minulého roku platí tzv. ISMOL – informačný systém na mimoriadne objednávanie liekov, ktorý slúži na zabezpečenie dostupnosti chýbajúcich liekov. Tento systém sa uplatní v prípade, ak nie je liek k dispozícii na výdaj v lekárni, objedná sa cez tento „emergentný“ systém, pričom distribútor alebo dodávateľ musia lekárni dodať do 48 hodín od uskutočnenia objednávky  liek.

Nová právna úprava  predĺži lehotu na dodanie chýbajúceho lieku – po novom bude platiť, že ak koniec lehoty pripadne na nedeľu, poskytovateľ lekárenskej starostlivosti (lekáreň) je povinný dodať daný liek do 72 hodín od uskutočnenia objednávky. To znamená, že ak liek bude objednaný v piatok, dodaný musí byť v pondelok a nie v nedeľu, ako to bolo doteraz.

Odkedy je novela účinná?

Zdravotnícky asistent, po novom nazývaný praktická sestra, „vznikne“ od 1. septembra 2018.

Predĺženie lehoty v rámci mimoriadneho objednávania liekov v prípade, ak koniec lehoty pripadne na nedeľu, sa začne uplatňovať od 15. júna tohto roku. Rovnaký dátum účinnosti je vyznačený aj pri lekárenskej pohotovostnej službe ako aj pri Etickej komisii pre klinické skúšanie liekov.

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame