mediPRÁVNIK.sk

Lekáreň musí informovať všetkých zamestnancov o spracúvaní osobných údajov - nový dokument

Mgr. Miriam Tipánová  2.8.2019

Lekáreň má povinnosť informovať všetky dotknuté osoby o spracúvaní ich osobných údajov, a to bez ohľadu na právny základ spracovania osobných údajov. Dotknutou osobou okrem pacienta je aj samotný zamestnanec lekárne, pretože lekáreň spracúva osobné údaje aj o svojich zamestnancoch.

Súhlas so spracúvaním nie je to isté

Podpis dotknutej osoby potvrdzujúci prijatie informácie o spracúvaní osobných údajov nie je možné zamieňať so súhlasom na spracovanie osobných údajov. Ide o dva odlišné dokumenty, ktoré sa dotknutej osobe (podľa okolností konkrétnej situácie) môžu poskytnúť súčasne alebo aj nezávisle na sebe. Prevzatie informácie preto nenahrádza súhlas so spracovaním osobných údajov.
 
Lekáreň musí preukázateľne poučiť svojich zamestnancov o spracúvaní osobných údajov a preto sme pre vás pripravili dokument s názvom Informácie pre zamestnancov o spracúvaní osobných údajov v lekárni bez kamererového systému / s kamerovým systémom.

Kde nájdem dokument?
 
Pripravili sme pre vás dokument, ktorý je pripravený na lekáreň, ktorá je zabezpečená kamerami. Dokument nájdete tu.
 
Taktiež sme pripravili dokument, ktorý je pripravený na lekáreň, ktorá nie je zabezpečená kamerami. Dokument nájdete tu.
 
Obsah dokumentu
 
Obsahuje nasledovné informačné systémy:
·     mzdová agenda,
·     personálna agenda,
·     agenda bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
·     prevádzkovanie kamerového systému.
 
Upozornenie
 
Ide o vzorový dokument. To znamená, že lekáreň si ho musí prispôsobiť podľa toho, aké má informačné systémy. Napríklad okrem vyššie uvedených lekáreň môže využívať aj vernostný program. Aj takýto vernostný program je na účely GDPR informačný systém, kde lekáreň spracúva osobné údaje pacientov. V tomto prípade je potrebné rozšíriť vzorový dokument o nový informačný systém s názvom Vernostný program.
 
Cena dokumentu
 
Cena dokumentu bez služby mediPRÁVNIK lekáreň je 19 eur s DPH.
Predplatitelia služby mediPRÁVNIK lekáreň si môžu dokument zakúpiť za cenu 9 eur s DPH.

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame