mediPRÁVNIK.sk

článok patrí do seriálu

Do elektronickej zdravotnej knižky bude mať prístup viac osôb

Miriam Tipánová  9.10.2018

Elektronická zdravotná knižka (EZK) obsahuje súbor najdôležitejších údajov vybraných zo  zdravotnej dokumentácie pacienta. Vzniká tak, že údaje zo zdravotnej dokumentácie pacienta vedené u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sú zhromažďované centrálne v systéme eZDRAVIE. Do elektronickej zdravotnej knižky pacienta bude mať po novom prístup viac osôb. Vyplýva to z novely zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme. Momentálne od 4. septembra 2018 prebieha vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania.

Elektronická zdravotná knižka

Elektronická zdravotná knižka je súbor údajov zo zdravotnej dokumentácie osoby, ktoré sú  vedené v Národnom registri elektronických zdravotných knižiek. Podľa zákona musí obsahovať identifikačné údaje osoby, údaje z účtu poistenca, vlastné záznamy osoby, záznam o prístupe, o poskytnutí údajov a každý pokus o prístup alebo o poskytnutie údajov a  elektronické zdravotné záznamy.

Osoby, ktoré majú prístup do elektronickej zdravotnej knižky

Momentálne sa údaje z EZK poskytujú napríklad:

 • všeobecnému lekárovi,
 • ošetrujúcemu lekárovi,
 • zdravotníckemu pracovníkovi zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,
 • liečebnému pedagógov, logopédovi a klinickému psychológovi,
 • zdravotníckemu pracovníkovi záchrannej zdravotnej služby,
 • revíznemu lekárovi, revíznemu farmaceutovi a revíznej sestre príslušnej zdravotnej poisťovne,
 • ošetrujúcej sestre alebo pôrodnej asistentke,
 • osobe oprávnenej vydávať humánne lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis,
 • osobe oprávnenej vydávať zdravotnícke pomôcky,
 • osobe oprávnenej na výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou,
 • prehliadajúcemu lekárovi po nahlásení úmrtia osoby.
Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € s DPH alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK ambulancia
(Počet prečítaní: 307)

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame