mediPRÁVNIK.sk

článok patrí do seriálu

Čo prináša nová úprava osobných údajov pre lekárne, ambulancie a pre pacientov?

Ivan Humeník, Katarína Tomková 26.4.2018

V minulej časti nášho GDPR seriálu (Úvod k GDPR – dôležitá správa pre lekárne aj ambulancie) sme si povedali základné „info“ o GDPR. Teraz sa zameriame na to, či sa toto nariadenie vzťahuje aj na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a aké nové povinnosti pre nich prináša.

Hlavnou činnosťou ambulancií, nemocníc a iných zdravotníckych zariadení je poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa nezaobíde bez každodennej práce s osobnými údajmi týkajúcimi sa zdravia, ktoré GDPR, resp. zákon č. 18P/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov zaradzuje do osobitnej kategórie osobných údajov. Netreba zabúdať ani na genetické, biometrické a iné údaje, ktorým sa zdravotnícki pracovníci nevedia vyhnúť a vo všeobecnosti platí sprísnený režim ich spracúvania. Ochrana osobných údajov v zdravotníckom sektore sa vzťahuje len na samotných pacientov, ale rovnako aj napríklad zamestnancov zdravotníckeho zariadenia.

Vzťahuje sa ochrana osobných údajov aj na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti?

Pravidlá ochrany osobných údajov je vzťahujú na všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a to bez rozdielu. Nezáleží na tom, či ide o poskytovateľa ambulantnej alebo ústavnej zdravotnej starostlivosti, rovnako nezáleží na tom či ide o poskytovateľa s jedným lekárom a sestrou alebo veľkú nemocnicu. Zdravotnícke zariadenia sa pravidlám ochrany osobných údajov nevedia vyhnúť. Na nové pravidlá ochrany osobných údajov sa možno len pripraviť. Pravidlá ochrany osobných údajov zdravotnícki pracovníci boli a sú povinní dodržiavať aj v zmysle súčasnej legislatívy. Možno konštatovať, že pred prijatím nariadenia GDPR bolo v rámci zdravotníckeho sektoru povedomie nižšie, prípade povinnosti boli opomínané.

Kto je zodpovedný?

Za implementáciu a dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov zodpovedá samotný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý je v pozícii prevádzkovateľa. Avšak samotná ochrana osobných údajov pri poskytovaní osobných údajov sa týka všetkých subjektov zúčastnených na spracovaní v akejkoľvek podobe, to znamená lekár, sestra a iní zdravotnícki pracovníci, ktorí sa na poskytovaní zdravotnej starostlivosti zúčastňujú. Ako sme už spomenuli, za dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov zodpovedá poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý je povinný prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie a preukázanie ochrany osobných údajov.

Napriek tomu, ak dôjde k porušeniu pravidiel ochrany osobných údajov lekárom alebo sestrou, ktorí sú u poskytovateľa zamestnaní, to neznamená, že za svoje „omyly“ nebudú zodpovední, uvedené závisí od charakteru porušenia.

V uzamknutej časti dostupnej iba pre predplatiteľov sa dozviete, či sa majú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti pripraviť v rámci GDPR na nejaké nové povinnosti.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžete kúpiť za 3 € alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK ambulancia / mediPRÁVNIK lekáreň

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame