Portál mediPRÁVNIK.sk je momentálne v prestavbe. Ospravedlňujeme sa za obmedzenú funkčnosť.

mediPRÁVNIK.sk

článok patrí do seriálu

ISMOL: Čo ak sa informačný systém ISMOL pokazí a čo ak má lekáreň pozdĺžnosti?

Peter Gabrik 3.10.2017

V predchádzajúcich článkoch zo seriálu ISMOL sme si vysvetlili, čo tento systém mimoriadnych – „emergentných“ objednávok liekov znamená, čo musia lekárne dodržiavať, akých chýb sa môžu dopustiť, aké sankcie im hrozia, či musia objednávky vybavovať aj počas dní pracovného pokoja a kedy sú povinné objednávku vytvoriť. V tomto článku si k systému ISMOL povieme niečo o tom, čo ak sa informačný systém ISMOL pokazí a čo ak má lekáreň pozdĺžnosti.

Ako je už čitateľom zrejmé, ISMOL bol zavedený od 1. apríla tohto roku novelou zákona o liekoch a ide o informačný systém na zabezpečenie automatizovaného elektronického zadávania, prijímania a potvrdzovania mimoriadnych objednávok humánnych liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov.

Čo ak sa čokoľvek pokazí a bude napríklad nefunkčný informačný systém ISMOL?

Keďže žijeme v dobe informačných technológií a internetu, vieme, že aj tieto sa občas pokazia a nemusia fungovať správne. ISMOL bol zriadený práve preto, aby pacientom rýchlo zabezpečil potrebný liek, ktorý je momentálne v lekárni nedostupný. Preto ak sa tento informačný systém pokazí, nejde určite o bežnú vec, ktorá znesie odklad, kým sa všetko opraví.

Zákonodarca myslel aj na možnosť, že by sa čokoľvek pokazilo a ISMOL by prestal fungovať. V takom prípade sa mimoriadne objednávanie liekov môže uskutočňovať inou preukázateľnou formou.

Túto inú preukázateľnú formu zákon bližšie nevysvetľuje a teda ani nedáva isté medze čo sa tým myslí. To považujeme za správne, pretože nie je možné, aby zákonodarca dopredu vedel predpokladať všetky praktické okolnosti, ako najlepšie postupovať v konkrétnom prípade.

Táto forma teda závisí na individuálnom posúdení a praxi lekárne, no svoj postup lekáreň bude musieť vedieť neskôr preukázať. Môže napríklad ísť o e-mailovú, telefonickú formu s prípadným odsúhlaseným nahrávaním zvuku na záznam a pod. Keďže za nesprávny postup ukladá zákon prísne sankcie až (od 5.000,- až do 100.000,-), určite nemôže lekáreň pri nefunkčnom systéme rezignovať, ale zvoliť inú formu preukázateľnú formu zadania objednávky držiteľovi registrácie.

Držitelia registrácie pre tento účel na svojich internetových stránkach tiež uvádzajú kontaktné informácie ako email a telefonický kontakt.

Chcem dočítať len tento článok
Záver si môžte kúpiť za 3 € alebo ako súčasť balíka mediPRÁVNIK ambulancia / mediPRÁVNIK lekáreň

Mohlo by vás zaujímať

Odporúčame