Portál mediPRÁVNIK.sk je momentálne v prestavbe. Ospravedlňujeme sa za obmedzenú funkčnosť.

mediPRÁVNIK.sk

2017 – rok legislatívnych zmien v zdravotníctve (1. časť)

Jana Böszörményiová 26.12.2017

Rok 2017 bol naozaj „plodným“, čo sa týka legislatívy z oblasti zdravotníctva. V nasledujúcich riadkoch Vám preto prinášame stručný prehľad v „odrážkach“, kde sa budeme venovať najhlavnejším zmenám, ktoré novela zákona o zdravotnej starostlivosti priniesla a konkrétne sa zameriame na oblasť ordinačných hodín a pohotovostí.

Zmeny týkajúce sa ORDINAČNÝCH HODÍN

Stanovenie minima ordinačných hodín

 • zákonne určený minimálny počet ordinačných hodín
 • dotýka sa poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti
 • minimálny rozsah je 35 hodín/týždeň + aspoň 2x týždenne musia ordinovať do 15.00 hod
 • poskytovateľ môže požiadať aj o schválenie menšieho rozsahu než 35 hodín/týždeň

Viac sa dočítate: Všeobecní lekári, zbystrite pozornosť – týždenne budete musieť ordinovať minimálne 35 hodín!

Doplnkové ordinačné hodiny

 • právo poskytovateľa zaviesť ich, nie povinnosť
 • týka sa ako všeobecných lekárov, tak i špecialistov
 • možnosť pacienta objednať sa na vyšetrenie po skončení „klasických“ ordinačných hodín
 • pacient si za vyšetrenie počas doplnkových ordinačných hodín zaplatí – max. 30 EUR/1 návšteva

Viac sa dočítate: Doplnkové ordinačné hodiny - Budú? Nebudú? BUDÚ!

Zadefinovanie „čo sú ordinačné hodiny“

 • predtým zadefinované neboli
 • sú vymedzené ako „časový úsek, v ktorom poskytovateľ poskytuje ambulantnú starostlivosť, okrem poskytovania ambulantnej pohotovostnej služby a zubno – lekárskej pohotovostnej služby“.

Zmeny týkajúce sa POHOTOVOSTÍ 

Transformácia pohotovostí

 • dôjde k zmene súčasných lekárskych služieb prvej pomoci (LSPP) a ústavnej pohotovostnej služby na pevnú ambulantnú pohotovostnú službu a Urgent I. a II. typu

Viac sa dočítate: Pohotovosti po novom – čo prinesie novela zákona o zdravotnej starostlivosti? (1. časť)

Určenie odmeny slúžiacim lekárom

 • odmeňovanie nebolo doteraz nikde upravené
 • po novom je stanovená minimálna výška odmeny na 12 EUR/hodina v hrubom
 • výška odmeny bude závisieť od toho, či lekár pracuje u organizátora alebo je „pridelený“ do služby na základe rozpisu VÚC

Viac sa dočítate: Pohotovosti po novom – ako to bude s rozpisom služieb na pohotovosti? (2. časť)

Zmena dĺžky doby, ktorú bude musieť lekár odslúžiť

 • ruší sa celonočná služba
 • po novom budú mať lekári povinnosť slúžiť len do 22.00 hod
 • po tejto hodine bude služba lekára dobrovoľná

Viac sa dočítate: Pohotovosti po novom – čo prinesie novela zákona o zdravotnej starostlivosti? (1. časť)

Mohlo by vás zaujímať