Používaním stránok prevádzkovateľa h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.. súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.
 
 

ISMOL: Kedy je lekáreň povinná zadať mimoriadnu objednávku a kedy na to nie je oprávnená?

Peter Gabrik - Články a témy | 28. 9. 2017

V predchádzajúcich článkoch zo seriálu ISMOL sme si vysvetlili, čo tento systém mimoriadnych – „emergentných“ objednávok liekov znamená, čo musia lekárne dodržiavať, akých chýb sa môžu dopustiť, aké sankcie im hrozia a či musia objednávky vybavovať aj počas dní pracovného pokoja. V tomto článku si k systému ISMOL vysvetlíme, kedy a či vôbec je lekáreň povinná uvedený systém využiť a tiež to, kedy na to nie je oprávnená.

imgTÉMY

Ako je už čitateľom zrejmé, ISMOL (Informačný systém na mimoriadne objednávanie liekov) bol zavedený od 1. apríla tohto roku novelou zákona o liekoch a ide o informačný systém na zabezpečenie automatizovaného elektronického zadávania, prijímania a potvrdzovania mimoriadnych objednávok humánnych liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov.

Zákon doplnil povinnosti lekárňam o ISMOL

Zákon v tomto zmysle hovorí, že lekáreň je povinná zabezpečiť na základe lekárskeho predpisu (okrem predpisu, na ktorom je vyznačená poznámka „HRADÍ PACIENT“), dodanie liekov zaradených v zozname kategorizovaných liekov od držiteľa registrácie objednávkou uskutočnenou prostredníctvom ISMOL, ak nie je možné zabezpečiť dodanie lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov podľa § 18 ods. 1 písm. f) zákona o liekoch – t.j. od veľkodistribútora.

Poďme si teda uvedené zákonné vyjadrenie „rozmeniť na drobné“ v kontexte celkovej právnej úpravy.

Ako je zrejmé, lekáreň je povinná zadať objednávku do ISMOL za splnenia týchto skutočností:

  • pacient predloží lekársky predpis (okrem predpisu „HRADÍ PACIENT“)
  • ide o kategorizovaný liek
  • lekáreň uvedený liek nemá k dispozícii
  • nie je možné daný liek zabezpečiť štandardným spôsobom od veľkodistribútora, ktorý proces upravuje práve § 18 ods. 1 písm f) zákona (a v tomto prípade už je stanovená lehota 24 hodín na dodanie lieku) 

Je potrebné doplniť, že ak sú splnené tieto podmienky, vtedy má lekáreň povinnosť zadať objednávku do ISMOLu, nie len možnosť. 

Súvisiace články:

Pokračovanie je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov služby SÉZAM
(Počet prečítaní : 547)
NAJČÍTANEJŠIE ČLÁNKY
 

chory
Zóna pacient
Poškodili Vám zdravie?
Neboli ste spokojní s liečbou?
Vykonali Vám zákrok bez súhlasu?
Nechovali sa ku Vám slušne?
Bojíte sa, že sa vám budú mstiť?
Potrebujete zastupovať?
VSTÚPTE
doktorka
Zóna ambulancia
Máte korektné vzťahy s pacientmi?
Potrebujete mať s nimi dobré zmluvy?
Bojíte sa obvinení od pacientov?
Poznáte práva pacientov?
Máte dobré zmluvy s poisťovňami?
Potrebujete zastupovať?
VSTÚPTE